6975746840 Αλεξάνδρεια, Ημαθίας petrosmartzelos4@gmail.com